Blog banner

Zijn flexibele werktijden een positieve of negatieve verandering?

drie pictogrammen van drie mensen, in computer schermen

Flexibele werktijden is een trend die steeds meer bedrijven omarmen om werknemers meer vrijheid te geven. Werknemers kunnen hierdoor hun werkschema naar hun privéleven indelen.  Voor werknemers kan dit fijn zijn, omdat zij meer rust en minder stress in hun leven kunnen creëren. Bijvoorbeeld door een uurtje later te beginnen met werken, zodat zij hun kinderen makkelijker naar school kunnen brengen. Of juist eerder te beginnen met werken, om in de middag lekker te sporten.

Een ander voordeel van flexibele werktijden is dat een werknemer zelf zijn of haar dag kan indelen. Sommige medewerkers zijn bijvoorbeeld productiever in de ochtend, terwijl andere medewerkers juist in de avond meer werk verzetten. Dit zorgt ervoor dat zij efficiënter en effectiever werken.

Aan de andere kant zijn er ook nadelen aan flexibele werktijden. Zo kan het bijvoorbeeld moeilijker zijn om samen te werken met collega’s, omdat je elkaar misloopt door verschillende werktijden. Goed samenwerken is vaak cruciaal voor goede resultaten. Als medewerkers elkaar meer mislopen, zullen zij zich ook minder aan elkaar binden. Hierdoor kan het moeilijker worden om een team te vormen. Een ander potentieel nadeel van flexibele werktijden is dat het voor sommige medewerkers moeilijker kan zijn om zichzelf te motiveren. Als zij niet op vaste tijden op het werk hoeven te zijn, kan het moeilijker zijn om een consistent werkritme te vinden en zichzelf gemotiveerd te houden.

Wie controleert dit en wie maakt dit beleid?

Om hier meer inzicht in te krijgen, hebben we gekeken naar de meningen van werkend Nederland. Uit een poll op LinkedIn blijkt dat de verwachting is dat het beleid in overleg gemaakt wordt. Het is begrijpelijk dat werknemers graagflexibelere werktijden willen, maar het is niet praktisch als een werknemer beslist om te werken van 20:00 tot 04:00 uur. Dit komt doordat er op dat moment misschien niet gemaild kan worden of overlegd kan worden met collega’s.

Daarom is het belangrijk dat jij als HR-medewerker in gesprek gaat met de werknemer om de behoeften te begrijpen. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat je als HR-verantwoordelijke bewaakt dat de werktijden niet te veel afwijken van de normale werkuren. Dit kan de kwaliteit van het werk kan aantasten. Het is van belang dat HR-medewerkers het beleid niet opleggen, maar in plaats daarvan in overleg gaan met de werknemers en samen een passend beleid opstellen.

poll van LinkedIn, met de vraag wie moet dit beleid bepalen binnen een organisatie, antwoord 1: de werkgever/ HR 8%, antwoord 2 de werknemers met 15%, antwoord 3 in overleg met 77%, antwoord 4 anders met 0%

Hoe ga jij hier vanuit HR mee om?

Wetende dat jij dat beleid samen met de medewerkers zal gaan maken sta je als HR-verantwoordelijke voor de uitdaging om de voor- en nadelen van flexibele werktijden te bewaken. De voordelen van flexibele werktijden zijn duidelijk: werknemers kunnen hun werkschema beter afstemmen op hun privéleven.

De nadelen zijn echter lastiger te tackelen. Als HR-verantwoordelijke moet je ervoor zorgen dat er goede online communicatiemiddelen beschikbaar zijn voor alle medewerkers en dat ze weten hoe ze deze moeten gebruiken. Op deze manier kan het samenwerken tussen medewerkers ook online voortgezet worden en kunnen medewerkers makkelijker contact met elkaar houden, ondanks verschillende werktijden.

Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar in de praktijk wordt dit vaak niet goed doorgevoerd binnen bedrijven. Dat resulteert in medewerkers die vaak niet weten hoe ze online samenwerking effectief kunnen inzetten.

Wat moet jij als HR-verantwoordelijke doen?

foto van voren Nick van Grol, klokken en vraagtekens om hem heen

Het is belangrijk om regelmatig in gesprek te gaan met medewerkers om ervoor te zorgen dat zij zich gehoord en gewaardeerd voelen. Door open te staan voor feedback en vragen, kan je als HR-verantwoordelijke de situatie van elke medewerker beter begrijpen. Zo kan je als HR-verantwoordelijke ervoor zorgen dat flexibele werktijden op een effectieve manier worden ingezet binnen het bedrijf. Zodat de voordelen van flexibele werktijden behouden blijven en de nadelen zoveel mogelijk worden geminimaliseerd.

Concluderend; als HR-verantwoordelijke is het belangrijk om in gesprek te blijven met mede

werkers en goed te luisteren naar hun wensen en behoeften. Tegelijkertijd is het belangrijk om ervoor te zorgen dat deze binnen het redelijke blijven en geen negatieve impact hebben op de kwaliteit van het werk of op de samenwerking tussen collega’s.

Het bewaken van de nadelen van verschillende werkuren is daarbij essentieel. Zorg ervoor dat ze zich blijven binden aan collega’s en het bedrijf. Blijf dus in gesprek met de werknemer en zorg voor een goede balans tussen flexibiliteit en effectiviteit. Uiteindelijk zal dit resulteren in een tevreden en gemotiveerd team en een productieve werkomgeving.

Leuk artikel? Deel hem dan!

× Hoe kan ik je helpen?