Aanpak

De ervaring heeft geleerd dat een goede match verder gaat dan de combinatie van het juiste functieprofiel, gevraagde kennis en competenties. Een wederzijdse klik is doorslaggevend voor een succesvolle samenwerking. Op basis van een uitgebreid gesprek met onze opdrachtgevers, waarin alle eisen en wensen duidelijk in kaart worden gebracht, maken we een plan van aanpak dat direct tot het gewenste resultaat leidt. Als het toegevoegde waarde in de procedure biedt zetten we een digitaal mediapakket in dat een marktwaarde kent van € 1.699,-. Maar wel op onze kosten in plaats van deze aan u door te berekenen. Ontzorgen is namelijk waar wij sterk in zijn!

We hanteren een methode waarin de volgende criteria essentieel zijn: persoonlijkheid, (vakinhoudelijke) expertise, competenties en branche-ervaring. Alle geselecteerde kandidaten worden gewogen op competenties en vaardigheden. In de laatste stap wordt er gematcht op de juiste ambitie van de kandidaat, want een goed gemotiveerde medewerker levert de beste resultaten. Na dit proces worden u de best passende financials voorgesteld.

Als opdrachtgever werkt u bij Proud People altijd samen met een ervaren consultant. Hij vormt uw vaste aanspreekpunt en zet alles in het werk om de gemaakte afspraken om te zetten in het gewenste resultaat!