Deta-vast

Deta-vast houdt in, dat onze financial gedurende een vooraf bepaalde tijd wordt gedetacheerd bij uw organisatie met de mogelijkheid om aan het einde van de afgesproken periode kosteloos in vaste dienst bij u te treden.

Redenen voor onze opdrachtgevers om voor deta-vast te kiezen zijn:

  • goede beoordeling: de medewerker wordt als het ware “getest” in een echte omgeving
  • betere oordeelsvorming: nagaan of de financial wel past in de bedrijfscultuur
  • kennis gaat niet verloren: de medewerker treedt later in vaste dienst
  • de financial kiest bewuster: men weet immers in welke situatie men terecht komt
  • geen fte-belasting; bij reorganisaties of aannamestops toch het extra werk gedaan krijgen

tabel detavast